U petak, 28. svibnja 2021. glavni imam MIZ Sisak Alem ef. Crnkić održao je predavanje polaznicima balkanske omlaidnske škole liderstva i dijaloga u Isl.centru Zagreb, a tema predavanja bila je “Zlatna pravila životnog uspjeha.”

Tema je naišla na izniman prijem i pažnju prisutnih, a kroz prezentaciju Alem ef. je prezentirao jednostavne i efektivne metode, načine putem kojih možemo ostvariti uspjeh na svim poljima života.

Posebnost predavanja bila je komparacija ili korelacija sa islamskim smjernicama u postizanju životnog uspjeha na temelju islamskih izvora (Kur’ana i sunneta), a kroz prvi dio predavanja istakao je važnost plana osobnog razvoja na duhovnom planu te izdvajanje kur’anskih poruka koje opisuju i detektiraju “one koji će što žele ostvariti” tj. uspješne u svjetlu kur’ansko-sunnetske prizme.

Imati jasan i precizno postavljen cilj, razvijen konkretan terminski plan, usvajati (pobjedničke) navike te se oplemeniti jasnim i ispravnim, pozitivnim stavom, glavne su konture i metode u postizanju željenog uspjeha, istakao je Alem ef., a uz prezentaciju i izlaganje kvalitativnih metoda, osvrnuo se i na metode i oblike rada u imamsko-misijskom radu koje je već kroz praksu primjenio i ostvario željene rezultate.