Muslimani u Sisku

Sisak kao industrijski grad privukao je veliki broj muslimana iz Bosne i Hercegovine, posebno njezinog zapadnog dijela, Unsko-sanskog kantona koji graniči sa Sisačko-Moslavačkom županijom.

Muslimani se zapošljavaju najviše u sisačkoj Željezari te u nekoliko industrijskih tvrtki.

Porastom broja muslimanskog stanovništva, krajem 60-tih godina javlja se potreba za organiziranjem vjerskog života te je 1967. godine osnovan prvi Džematski odbor Islamske zajednice, a 1974. godine kupljena je kuća koja je prenamjenjena za mesdžid, mekteb i imamski stan.

Bio je to jedini prostor gdje su se mlade i starije generacije muslimana okupljale, jedino mjesto gdje su djeca pohađala mekteb, poučavala propisima vjere, kur’anskom pismu te moralnom ponašanju u kući, obitelji i društvu. U sklopu ovih prostorija bio je i imamski stan imama Fuad ef. Karage, imama sa najdužim periodom imamskog djelovanja od 22 godine, a najteži period bio je tokom Domovinskog rata kada je mesdžid bio blizu prve linije obrane od neprijatelja.

Za generacije muslimana to je bilo jedino mjesto u promjeru od 50 km gdje su mogli klanjati džume, teravih i bajram-namaze. Tu se odvijao cjelokupan vjerski i društveni život muslimanske zajednice koja po brojnosti nije zanemariva.

Prema posljednjem Popisu stanovništa iz 2011. godine, u Sisku živi 2442 pripadnika islamske vjere što je 5 % od ukupnog stanovništva dok na prostoru Sisačko-Moslavačke županije živi 4140 muslimana što je 2,4 % od ukupnog stanovništva.

Razvitak zajednice i porast broja njezinih članova, posebno mladih generacija koje se rađaju i školuju u ovoj sredini, dovela je do ideje o potrebi gradnje džamije i Islamskog kulturnog centra u Sisku. Izgradnjom džamije muslimani i  Islamska zajednica dobili bi vanjsku prepoznatljivost, te adekvatan i odgovarajući prostor koji će zadovoljiti potrebe muslimana za vjerskim životom.

 1. godine Islamska zajednica u Sisku kupila je zemljište za izgradnju džamije u naselju Caprag, dijelu grada gdje živi najveći broj muslimanske populacije. Iako je zemljište kupljeno, bilo je u suvlasničkom odnosu ½ sa R Hrvatskom što je Islamsku zajednicu sprečavalo da započne sa gradnjom džamije.
 2. godine Islamska zajednica je provela Natječaj za izradu idejno-urbanističkog rješenja Islamskog centra te je jednoglasno prihvaćeno idejno rješenje projektantske kuće FORUM d.o.o.iz Zagreba, autora Faruka Muzurovića.
 3. godine Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici donijela je Rješenje o razvrgnuću ili podjeli suvlasničke zajednice između R Hrvatske i Islamske zajednice koja je postala potpuni vlasnik 1/1 zemljišne parcele od 23.667,00 m². Kroz ovu Odluku najvišeg zakonodavnog tijela, projekat gradnje džamije u Sisku dobio je i najvišu državnu potporu kao projekat od državnog interesa.
 4. godina bila je godina u kojoj se najintenzivnije radilo na ishođenju suglasnosti i uvjeta za kompletiranje projektno-tehničke dokumentacije s kojom bi se predao Zahtjev za građevinsku dozvolu.

Kao jedan od glavnih uvjeta za dobivanje suglasnosti, Sisački vodovod je uvjetovao izmještanje stare instalacije kanalizacijske cijevi koja je prolazila dijelom trase zemljišta u rasponu od 150 m. Za Islamsku zajednicu bio je to zahtjevan infrastrukturni i financijski poduhvat koji je iziskivao mnogo vremena i troškova uz konsultiranje stručnih ljudi i izvođača.

U 2015. godini započeli su prvi konkretni radovi na zemljištu kroz fazu čišćenja i krčenja zemljišta od raslinja, drveća i različitog otpada.

Najvažniji radovi izvršeni su kroz bušenje 3 bunara za crpljenje prirodno zagrijane vode kroz sistem „dizalice topline“. Riječ je o maksimalnom korištenju obnovljivih izvora energije što će biti integrirano u projektu Islamskog kulturnog centra kao što su projektirani fotonaponski paneli (za proizvodnju struje) te solarni paneli.

PROJEKAT ISLAMSKOG KULTURNOG CENTRA KROZ SADRŽAJ I ULOGU

Islamski kulturni centar u Sisku objedinjuje vjersku, kulturnu, društvenu i edukativnu ulogu.

Islamski kulturni centar se sastoji od 2.626 m² (brutto), dok je 2.349,70 m² (neto).

Sadržaji Islamskog kulturnog centra su:

 • Džamija (molitveni prostor)
 • Mektebske učionice
 • Omladinski klub
 • Dvorana za predavanje, vjenčanja i druge prigode
 • Restoran
 • Knjižnica sa čitanicom
 • Stambeni prostor za vjerske službenike
 • Tehnički i skladišni prostor

Islamski kulturni centar po svome izgledu, namjeni i koncepciji doprinio bi očuvanju identiteta generacija muslimana na ovim prostorima ali bi i gradu Sisku i okolici bio ponuđen Centar kroz koji će naučiti o vjeri svojih sugrađana koji generacijama žive na ovim prostorima.

 Muslimani Siska već više od 20 godina sanjaju najljepši san, protkan vjerničkim osjećajima brige i potrebe za očuvanje identiteta mladih i novih generacija.

Najljepši san kojeg sanjaju, misli s kojima se bude i sa kojima idu na počinak, najveća želja ali i potreba muslimana danas zove se džamija i ISLAMSKI KULTURNI CENTAR U SISKU.

Svaka generacija muslimana je svjesna važnosti vremena u kojem živi, svoje uloge i svrhe na ovom svijetu kao i trajnog dobra kojeg treba ostaviti iza sebe.

Današnja generacija muslimana u Sisku smatra se i osjeća počašćenom i sretnom što ih je Uzvišeni Allah, dž.š. odabrao da izvrše svoju ulogu i svrhu kroz gradnju i izgradnju džamije i Islamskog centra u Sisku.

Nadamo se da ćemo to uz Božiju pomoć, milost ali i sa podrškom dobronamjernih ljudi ostvariti.

ISLAMSKI CENTAR SISAK

Projekt-Project

FORUM d.o.o.

Zagreb, Šubićeva 21

Autori idejnog arhitektonskog projekta:

Faruk Muzurović, d.i.a.

Davorin Raos, d. i a.

MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SISAK

Petrinjska 64, Sisak

medzlis.islamske.zajednice.sisak@gmail.com

www.medzlis-sisak.net

Uplata na račun Islamskog centra Sisak

IBAN: HR 1023400091510370462

SWIFT CODE: PBZGHR2X