Grad Sisak i SMŽ

POVIJEST ISLAMSKE ZAJEDNICE U SISKU

Grad Sisak i Sisačko-Moslavačka županija Dana 17.09.1967. utemeljena je Islamska zajednica u Sisku. Idejni osnivač bio je hafiz Hasan Zendeli, a prvi osnivački (inicijativni) Odbor islamske zajednice sačinjavali su: Islam Bešić (predsjednik), Hamdija Alijanović (sekretar), Zufer Bužinkić, Huso Hajdarević, Mehmed Ožegović, Ramo i Mustafa Veljačić, Adem Kurjak. Osim njih među prvim entuzijastima i aktivistima pri osnivanju Islamske zajednice u Sisku bili su Adem Mušić i Šaćir Makić.

Šaćir Makić proučio je prvi ezan u Sisku u kući Islama Bešića gdje se je klanjala prva teravija. Najveći doprinos Islamskoj zajednici od njenog osnivanja dao je h. Zufer Bužinkić koji je u nekoliko mandata vršio dužnost predsjednika Odbora.

Dužnost predsjednika džematskog Odbora vršili su Huso Hajdarević i Šerif Duraković.

Sve do 1974. godine tadašnji muslimani su se sastajali po kućama i obavljali vjerske dužnosti, najviše tijekom ramazana i u određenim prigodama (tevhidi, mevludi, akike, sunnetluk).

 1974. godine kupljena je kuća za potrebe Islamske zajednice koja je  bila u vlasništvu Osmana Muzaferovića. Od tada do danas kroz džemat je prodefiliralo nekoliko povremenih i stalnih imama koji su dali svoj doprinos na unapređenju vjerskog života i Islamske zajednice.

Od osnutka džemata imamsku službu su vršili: Davud ef. Kojić (prvi stalni imam), Arif ef. Bajrić (2 godine), Fehim ef. Halilović (4 godine), Ishak ef. Alešević (8 mjeseci) i imam sa dosada najdužim stažom Fuad ef. Karaga (21 godinu).

Povremeno su u džematu boravili i radili, a najviše tijekom ramazana: Ševko ef. Omerbašić, Husejn ef. Prošić i Abid ef. Veladžić.

S obzirom na neizmjeran doprinos unapređenju rada i djelovanja Islamske zajednice u Sisku, Izvršni odbor je odlučio na 40. obljetnici Islamske zajednice dodjeliti priznanja Fuad ef. Karagi i h. Zuferu Bužinkić.

S obzirom da je Fuad ef. Karaga imam sa najdužim stažom u džematu Sisak potrebno je posvetiti se u ovom tekstu više njegovom liku.

Preciznost i točnost, ekonomičnost kada je u pitanju vakuf i vlasništvo Islamske zajednice, principijelnost u stvarima vjere i zajednice, prepoznavanje znakova vremena i mjesta, mudrost i komunikativnost su karakteristike koje su se isticale u liku i na djelu Fuad ef. Karage.

Otvaranje punktova za održavanje vjerske pouke, podizanje nivoa vjerskog znanja i svijesti među mladima i svim džematlijama bile su prioritetne aktivnosti ovoga imama.

Posebno se isticao u afirmiranju međureligijskog i ekumenskog dijaloga u gradu te u uspješnoj korespodenciji sa svim društvenim, kulturnim i političkim čimbenicima grada i Županije zbog čega je i danas omiljen i rado viđen u Sisku.

Posebne zasluge mu pripadaju što je tokom proteklog Domovinskog rata kada je Mesdžid bio udaljen samo nekoliko kilometara od prve linije razgraničenja održavao vjersko stanje na zadovoljavajućem nivou i davao svoj doprinos i u humanitarnom radu, a posebno u osnivanju Merhameta.

Započeo je pitanje izgradnje džamije u Sisku te je o tome razvio korespodenciju sa čelnicima gradskih i županijskih vlasti upoznavajući ih o nužnosti i potrebi takvog objekta za muslimane-žitelje Siska i šire.

ISLAMSKA ZAJEDNICA U SISKU DANAS

Sjedište Medžlisa Islamske zajednice-Sisak je u Petrinjskoj 64 (Naselje).

Prostorije Medžlisa imaju cca 120 m², a sadržavaju: mesdžid, mekteb, ured, abdesthane sa kupaonom, i dvije prostorije Omladinskog kluba.

Već dugi niz godina sadašnje prostorije Medžlisa ne zadovoljavaju potrebe muslimana Siska i okolice posebno tijekom ramazana i bajrama.

Pitanje izgradnje Islamskog kulturnog centra se dugi niz godina nametnulo kao goruće i aktualno pitanje te sve više predstavlja nasušnu potrebu i nužnost za muslimane Siska.

U martu 2006. Islamska zajednica je vlastitim sredstvima kupila suvlasnički dio zemljišne parcele od Željezare Sisak d.d. u stečaju čime je učinjen ozbiljan korak ka izgradnji budućeg Islamskog kulturnog centra.

Značajno je spomenuti da je pomenuto zemljište na idealnoj lokaciji s obzirom da je u dijelu Siska gdje je najveća koncentracija muslimanskih obitelji.

2014. godine riješeni su imovinsko-pravni odnosi na zemljištu te je Odlukom na sjednici Vlade RH izvršena razdioba zemljišta i Islamska zajednica u Sisku postala je vlasnik 1/1 zemljišne parcele od površine od 23 000 metara kvadratnih.

U toku je postupak ishođenja građevinske dozvole čime bi se ispunili svi uvjeti za početak gradnje džamije i Islamskog kulturnog centra u Sisku.

Funkciju glavnog imama od 2003. godine u Sisku vrši Alem ef. Crnkić, svršenik zagrebačke medrese „Dr. Ahmed Smajlović“ i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Znakovito je da je odrastao u Sisku, završio osnovno obrazovanje i pohađao mekteb kod Fuad ef. Karage koji ga je dijelom usmjerio u Zagrebačku medresu.

Od samog početka mladi imam nudi novu viziju i ideje kojima želi afirmirati rad i djelovanje Islamske zajednice. On želi nastaviti tamo gdje je njegov „učitelj“ (prethodnik) stao prihvatajući tekovine modernog (informatičkog) vremena. Kroz svoje hutbe i predavanja ističe kao najprioritetnije zadatke razvijanje kvaliteta i kvaniteta vjeronauka kroz škole i mekteb, edukaciju džemata kroz džematske tribine i kurseve te poseban rad sa mladima u svrhu zaštite od poroka i iskušenja modernog doba i asimilativnih elemenata koji vrebaju sa svih strana.

Islamski vjeronauk se održava u sedam  (7) škola: šest osnovnih škola i dvije županijske škole. Školski vjeronauk predaju: muallima Amila Škorić i muallima Ilvana Crnkić, dok pored njih mektebski vjeronauk održava i muallima Azra Mulabdić.

Rad sa mladima je intenziviran osnivanjem Omladinskog kluba pri Medžlisu (od 01. aprila 2006.) i davanjem na raspolaganje prostorija na katu Medžlisa koje su se preuredile i adaptirale u skladu želje mladeži.

Osim povremenih sijela (druženja) Omladinski klub organizira putovanja i posjete omladini drugih džemata i gradova.

IZVRŠNI ODBOR MIZ SISAK (2022.-2026.)

Edin Safić, predsjednik Izvršnog odbora MIZ Sisak i član Mešihata

Alem ef. Crnkić, član IOM-a po funkciji

Enes Hajdarević, potpredsjednik IOM-a 

Armin Forić, član IOM-a

Nurfet Velić, član IOM-a

Kujitim Igrishtaj, član IOM-a

m.Amila Škorić, član IOM-a

Edhem Omerović, član Sabora IZ-e u Hrvatskoj

Senudin Selmić, član Sabora IZ-e u Hrvatskoj

 

ZAKLJUČAK:

Islamska zajednica u Sisku ima svoje dugogodišnje povijesno utemeljenje. 2007. godine Islamska zajednica u Sisku obilježava punih 40 godina od svog institucionalnog utemeljenja i kontinuiranog rada. Iako je kroz ovaj period prolazila kroz različite sisteme, političko-društvena uređenja, ukratko turbulentna vremena Islamska zajednica se uspjevala održati i zadržati svoj ugled. Tome su naravno doprinijeli mnogi časni ljudi kojima je opstanak Islamske zajednice uvijek bio na prvom mjestu shvaćajući njenu ulogu i značaj u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Islamska zajednica u Sisku uživa ugled i reputaciju među građanima grada Siska i Županije. Trenutno je oko 420 kućanstava koji su članovi Islamske zajednice i pokazuje se blaga tenzija porasta članstva.

S obzirom na veliki doprinos Bošnjaka branitelja u proteklom Domovinskom ratu, muslimani zaslužuju Islamski kulturni centar koji treba da predstavlja bogatstvo svih građana.