U nedjelju, 22. decembra/prosinca 2019. u vremenu između podne i ikindije-namaza u prostorijama MIZ Sisak održan je dvosatni interaktivni seminar sa temom “Konekcija sa čudom Kur’ana” .

Voditelj seminara bio je mr.sc.Senad Hevešević, a ukupno se prijavilo 33 učesnika seminara različite dobne skupine, od mladih do odraslih polaznika tečajeva kur’anskog pisma, tečaja islama i učača Kur’ana.

U prvom dijelu seminara, voditelj je govorio o “Kur’anu kao Knjizi našeg Gospodara” i o prvoj generaciji muslimana, ashabima koji su “Kur’anom promijenjeni” odnosno prvi dio seminara je nudio odgovore na suštinsko pitanje: kako je moguće da je kur’anska Objava tokom samo 23 godine iz temelja promjenila ne samo vjerovanje nego i način razmišljanja, pogled na stvari generacije koja je prije toga bila ogrezla u najvećim porocima.

Drugi dio seminara je bio naslovljen sa podtemom “Iskoristi svoje potencijale na pravi način” gdje su postavljena određena pravila u ponašanju i djelovanju potaknuta kur’anskim primjerima te je navedeno sedam “kur’anskih” pravila života:

  1. Ciljaj maksimalno: ciljaj “sklad najljepši”
  2. Budi hrabar, ustrajan i nepokolebljiv
  3. Gledaj i konkretno mijenjaj
  4. Budi saburli, čvrst, ustrajan i uporan
  5. Prepoznaj stvari onakve kakve jesu
  6. Ne gubi “Ka’bu” iz vida
  7. Imaniziraj svaki dio sebe

Treći dio seminara sa podtemom “Kur’anska emocija” izazvala je najviše pažnje i emocija prisutnih jer su spominjani najupečatljiviji primjeri ashaba koji su spomenuti indirektno u Kur’anu, a tiču se njihovih postupaka za vrijeme Božijeg poslanika Muhammeda a.s.

Dojmovi i reakcije prisutnih su iznimno pozitivne i svi učesnici su pokazali iznimnu zainteresiranost upijajući nadahnut, poučan i motivirajući koncept seminarskog izlaganja predavača i voditelj seminara mr.sc.Senada Heveševića.