U petak, 07.06.2024. Islamski kulturni centra u Sisku
posjetila je grupa od 40-ak studenata Univerziteta u Sarajevu, dominantno studenata
sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, a u pratnji studenata bio je direktor
Studentskog centra IZ-e u BIH, dr.Ferid Dautović kao i hfz.mr. Špendi Fidani , stručni
saradnik za edukativne i druge programe pri Studentskom centru IZ-e u BIH.

Dr. Ferid Dautović bio je hatib na džumi-namazu te je
govorio o značaju i vrijednosti mjeseca zul-hidždžeta ali je odlaslao poruke i
o važnosti pravilnog razumijevanja uloge čovjeka na dunjaluku.

Islamski kulturni centar u Sisku je bila prva destinacija
ovog studijskog putovanja gdje je cilj da studenti budu upoznati sa konceptom i
programskim i sadržajnim aktivnostima rada i djelovanja islamskih centara u
specifičnom kulturno-društvenom kontekstu, a posjeta je planirana Ljubljani i
Beču.

Studente i goste iz Sarajeva dočekalo je osoblje IKC-a Sisak
sa ukazivanjem gostoprimstva na čelu sa glavnim imamom MIZ Sisak Alem-ef.
Crnkićem koji je nakon džume-namaza i ručka koji je upriličen za studente u prostorijama
restorana IKC-a Sisak proveo studente i prezentirao prostorije IKC-a i u
kontekstu programskih sadržaja i aktivnosti, a u kongresnoj dvorani IKC-a Sisak
glavni imam je održao prigodno obraćanje studentima.

U svom predavanju i obraćanju Alem-ef. Crnkić je spomenuo
konkretne primjere interakcije sa društvenom zajednicom u Sisku kroz ponudu
različitih društvenih i kulturnih događaja u sklopu IKC-a Sisak koji su naišli
na respektabilan prijem i zadovoljstvo lokalnom stanovištva.

-Naša vizija osmišljena kroz kvalitet različitih aktivnosti
i sadržaja mogu doprinijeti profiliranju slike o onome što jesmo i čemu
pripadamo, bila je jedna od poruka Alem-ef. Crnkića.

Na kraju se domaćinima ispred studenata zahvalio dr.Ferid
Dautovič, direktor IZ-e u BIH kao i hfz.mr.Špendi Fidani.