Međunarodni dan tolerancije, 16. studeni/novembar je dan
kojeg je utemeljila Generalna skupština UN-a 1996. godine. Dan koji nas
podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas.

Tolerancija podrazumijeva volju i sposobnost prihvatiti i dopustiti
različitost, bilo da se radi o  vjerskim,
rasnim ili spolnim razlikama.

Mirjana Ožegović, vjeroučiteljica katoličkog vjeronauka u OŠ
Ivanska pokraj Bjelovara uz suglasnost i u dogovoru sa ravnateljicom škole
Sunčicom Đuričić-Kocijan inicirala je obilježavanje međunarodnog dana
tolerancije na način da se pozove imam i župnik (svećenik) kako bi predstavili
islam i kršćanstvo u prvom dijelu predavanja, a u drugom dijelu predavanja da
istaknu najvažnija obilježja tolerancije u izvorima islama i kršćanstva.

Pozvan je župnik David Andreić koji predstavlja župu
Ivanska, u njegovoj pratnji bio je i župnik Mirek Hrvojić iz susjednog mjesta,
a obzirom da na području Bjelovarsko-bilogorske županije ne postoji ni jedan
džemat-Medžlis, poziv da predstavi islam i govori o islamu primio je Alem-ef.
Crnkić, glavni imam MIZ Sisak koji je udaljen 70 kilometara od mjesta Ivanska.

Učenici od 5. do 8. razreda su pozvani i okupljeni u
školskoj sportskoj dvorani.

Najviše pozornosti i pažnje za učenike privukao je imam
Alem-ef. Crnkić jer su ovi učenici po prvi put uživo vidjeli imama i po prvi
put su slušali uživo predstavljanje islama od strane jednog imama.

Dva školska sata učenici su sa punom pažnjom prvo poslušali
predavanje o islamu i kršćanstvu, a zatim vrlo otvoreno i direktno postavljali
pitanja, najviše pitanja je prirodno bilo upućeno imamu odnosno o islamu.

 Pitanja poput kako se
izvršava molitva (namaz) u islamu, smisao hidžaba ili pokrivanja kose kod žene,
da li postoje sakramenti u islamu i sl. samo su neka od pitanja kroz koja su
učenici po prvi put saznavali temeljne odlike islama i temeljne islamske
dužnosti.

Na kraju se Alem-ef. Crnkić zahvalio učenicima na njihovoj
respektabilnoj pažnji, zainteresiranosti te ih pozvao da uvijek informacijama
koje čitaju i primaju prilaze sa kritičkim oprezom te da islam proučavaju i o
njemu saznavaju kroz njegove temeljne izvore.

Poklonivši ravnateljici prvu halal kuharicu koju su
priredile članice Vijeća žena MIZ Sisak „Nahla“ te knjigu „Razumjeti islam“ muftije
Aziza Hasanovića, imam Crnkić se zahvalio školi što je ponudila najbolji okvir
i put za razvijanje svijesti o drugome i drugačijem kroz ovakav oblik
interaktivne nastave te je pozvao osoblje škole i učenike da posjete Islamski
kulturni centar u Sisku.