U četvrtak, 09.02.2023. Islamski kulturni centar Sisak
posjetili su Armin Hodžić, predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine
grada Zagreba i Adis Keranović, predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice za
grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

Inicijator posjete bio je Adis Keranović, rođeni Siščanin
čije veze i korelacije sa Siskom nisu prestale.

Prigodom susreta sa glavnim imamom MIZ Sisak, prezentirali
su sadržaje i aktivnosti u proteklom razdoblju čiji je cilj bio jačanje
svijesti o nacionalnom identitetu kao i razvijanju kulture sjećanja.

Razgovarano je  o
programskim sadržajima koji mogu doprinijeti afirmaciji kulture i tradicije kod
djece i mladih, a izražena je i podrška u obogaćivanju knjižničkog fundusa buduće
knjižnice Islamskog kulturnog centra Sisak.