Jedan od novih programa u sklopu mektepske nastave je projekat pod nazivom “mektepski gost-mektepska gošća” u kojem se pozivaju džematlije-džematlinke različitih društvenih uloga, stručnih zvanja i iskustava životnog rada i djelovanja da u sklopu mektepske nastave održe predavanje-prezentaciju mektepskim polaznicima i na taj način osobno doprinesu afirmaciji mektepske nastave.

U subotu (13.11.2021.) nastavno na poziv gl.imama, predavanje i prezentaciju na temu ekologije održala je prof.Šeherzada Šaini Talić, dipl.ing, izvrsna savjetnica i profesorica u petrinjskoj gimnaziji.Prof. Šeherzada Šaini Talić je ujedno džematlijka i redovan član MIZ Sisak, a cilj i svrha predavanja pod nazivom “Ekološki otisak” bio je da senzibilizira i osvijesti mektepske polaznike u davanju osobnog truda i doprinosa u očuvanju prirodnog okoliša kroz male ali važne korake, a što je kompatibilno i sa islamskim učenjem koje nas poziva da budemo obazrivi, pažljivi i brižni prema planeti na kojoj živimo.

Ekološki otisak (eng. ecological footprint) možemo predstaviti kao alat koji omogućava praćenje utjecaja čovjeka na okoliš kroz mjerenja stupnja iskorištenosti resursne osnove i asimilacije otpadnih tvari za određenu populaciju na konkretnoj površini.Nakon upoznavanja sa teorijskom podlogom polaznicima su predočeni neki konkretni primjeri problema, a definiranjem odluka kao prihvatljivih ili neprihvatljivih rješenja našeg postupanja spram okoliša učimo.Time nam omogućuje da sagledamo i razumijemo osobni utjecaj na planet te procjenu je li naš način života uistinu održiv?