Medžlis Islamske zajednice Sisak i Omladinski klub Medžlisa Sisak organiziraju edukativni seminar “Konekcija sa čudom Kur’ana” čiji je cilj prezentacija obilježja i vrijednosti Kur’ana, utjecaj kur’anskih poruka na oblikovanje i kvalitet ljudskog života te da ponudi praktične smjernice za čvršću i kvalitetniju povezanost sa Kur’anom koje je “najveće čudo islama”.

Kur’an ima ključnu ulogu u životu muslimana. O njegovoj ljepoti uči se kroz cijeli vjernički život – savladavanje kur’anskog pisma dio je vjerske nastave, učenje Kur’ana posebno je odabrano djelo, zvuk i ljepota Kur’ana svuda su oko nas na večerima Kur’ana, različitim programima, u našim automobilima… – a toliko često ne osjetimo ljepotu Kur’ana na način koji bi transformirao naš život, isto onako kako je to učinio s prvom generacijom oko Muhammeda, a.s. Ljepota Kur’ana u vrijeme Muhammeda a.s. je bila estetska, ali isto tako transformativna jer su ljudi, oduševljeni onim što čuju i razumiju, mijenjali svoje živote iz korijena.

Odgovori za kojima tragamo u seminaru:

Što je prva generacija, predvođena Muhammedom, a.s., učila od Kur’ana? Kako ih je Kur’an mijenjao, odgajao i usmjeravao?

Kako osjetiti kur’ansku ljepotu i usmjeriti tu pozitivnu energiju prema koristi svim ljudima?

Teme:

Kur’an – Knjiga našeg Gospodara i „spusti krila svoja“;

Iskoristi svoje potencijale na ispravan način;

Kur’anska emocija

Voditelj seminara je mr.sc.Senad ef. Hevešević, autor knjige “Objava-oblikovanje Nove prepoznatljivosti”

Seminar je planiran u nedjelju, 22. prosinca 2019. s početkom nakon klanjanja podne-namaza odnosno u 12:25 h.

Prijave na seminar poželjne.