Islamska edukacija, odgoj djece i mladih kroz usađivanje univerzalnih vrijednosti primarna je i prioritetna aktivnost u vjersko-prosvjetnom djelovanju Islamske zajednice koja se provodi kroz Vjeronauku u školama, mekteb u Medžlisu i svaki oblik rada s djecom i mladima koji iz toga proistekne.

I pored negativnih trendova koji se događaju u našem Medžlisu poput odseljavanja i odljeva naše djece i mladih u inozemstvo, entuzijazam, trud i požrtvovanost Muallimskog kolektiva na polju rada s djecom i mladima imaju svoju razvojnu dinamiku i ostvaranje ciljeva kroz postavljenu viziju.

Zato nas raduje i posebno smo sretni što promoviramo novu generaciju “hatmaša” ili novih učača Kur’ana u našem Medžlisu koji su plod dugogodišnjeg truda, vremena i posvećenosti u stjecanju umijeća učenja Kur’ana.

To su:

EDINA ABDI (2011.), kći Refika i Dašmire, svršenica 3. razreda Opće gimnazije u Sisku

AMRA HAJDAREVIĆ (2003.), kći Ilijasa i Mersihe, svršenica 1. razreda Opće gimnazije u Sisku

NEJLA VILIĆ (2004.), kći Muje i Aneide, svršenica 8. razreda osnovne škole u Sisku

EMA TADŽIĆ (2005.), kći Envera i Esme, svršenica 8. razreda osnovne škole u Petrinji-Mošćenici

ŠEJMA CRNKIĆ (2006.), kći Alem ef., i m.Ilvane, svršenica 6. razreda osnovne škole u Sisku i

DAVUD HAFIZOVIĆ (2005.), sin Mirzeta i Zrinke, svršenik 5. razreda osnovne škole u Sisku

Najbolji dar, umijeće i vještinu s kojom možemo našu djecu opskrbiti za kročenje kroz životne izazove jeste dar namaza i dar učenje Kur’ana.

To su njihova dva najvažnija, najljepša i najjača životna oslonca i prijatelja koji ima mogu u životu pomoći.

Čestitamo im na postignutoj razini znanja sa dovom Allahu dž.š. da im Kur’an bude trajni životni prijatelj kojeg će učiti i s kojim će se družiti, čestitamo njihovoj muallimi Azri na uloženom trudu i posvećenosti i njihovim roditeljima