Bosanska Dubica je nama bliska, geografski ali i prostorno
se naslanja na naš Medžlis Sisak.

Medžlis Sisak teritorijalno pokriva područje
Sisačko-Moslavačke županije, sve do Hrvatske Dubice, a preko granice, sa BIH,
nastupa Bosanska Dubica, gdje prestaje Medžlis Sisak, nastupa Medžlis Bosanska
Dubica.

Ove subote, 12.11.2022. svojim dolaskom i posjetom ugodno
nas je iznenadila skupina omladine na čelu sa glavnim imamom Safet-ef.
Beganovićem koji su mahsuz došli na akšam-namaz u Isalmski kulturni centar
Sisak sa željom da popiju kahvu, čaj i podruže se do jacije-namaza sa sisačkim
džematlijama koje su zatekli.

Ovosu i prilike kada razmjenjujemo naše izazove u sredinama
gdje živimo i sa mogućnostima koje imamo.

Braća i sestre koja žive u Bosanskoj Dubici imaju svoje
izazove, brige ali i nade i trud koji ulažu da svoj život na tim područjima
učine što kvalitetnijim.

Jedan od plodova uloženog truda i energije u Bos.Dubici je
Omladinska biblioteka i čitaona „Mehmed-ef. Spahić“ koja će uskoro imati dva
zaposlena i biti registrirana kao prva biblioteka i čitaona u manjem BH
entitetu.

Tome je prethodio veliki entuzijazam i trud mladih aktivista
u Bos.Dubici da se prikupi zahtjevan bibliotekarski fond ali i prostor uredi po
standardima koji su potrebni.

S tim u vezi, razmjenjena su mišljenja i savjeti oko
trenutnog procesa formiranja biblioteke ili Knjižnice sa čitaonicom u Islamskom
kulturnom centru Sisak odnosno prostoru divanhane te je glavni imam MIZ
Bos.Dubica Safet-ef. Beganović ponudio podršku u donaciji knjiga ali i
savjetovanju oko formiranja knjižnice.

I završit ćemo kako smo i započeli-Bosanska Dubica je srcu
našem bliska, geografski i prostorno naslanjamo se jedni na druge, dijelimo
određene izazove, stremljenja ali smo i podrška jedni drugima.

Amin!