U subotu, 05. 11. Islamski kulturni centar u Sisku posjetile
su džematlijke i članice Vijeća žena Medžlisa Pula, Medžlisa Rijeka i Medžlisa
Labin pod vodstvom muallima iz navedenih Medžlisa.

Navedena posjeta bila je i prilika za susret, druženje sa
džematlijkama i članicama Vijeća žena MIZ Sisak „Nahla“ u Sisku koje su bile
domaćin posjete.

Nakon razgledavanja džamije i Islamskog kulturnog centra u
Sisku, gošće i musafiri imali su prigodan prijem u kongresnoj dvorani IKC-a
Sisak gdje su izraze dobrodošlice i prigodne poruke uputili domaćini, ispred
muallimskog kolektiva, m.Amile Škorić, m.Azre Mulabdić, obratila se  m.Ilvana Crnkić, zahvalivši se na posjeti
naglasivši da ovakvi susreti doprinose međusobnom povezivanju, učvršićivanju
naših trajnih prijateljstava ali i razmjeni iskustva i mišljenja u ženskom
aktivizmu koji je nezaobilazan u svakom džematu osvrnuvši se na izradu halal
kuharice koja je potaknuta nijjetom i željom kako da žene doprinesu izgradnji
IKC-a Sisak.

Glavni imam Alem-ef. Crnkić izrazio je dobrodošlicu
prethodno u džamiji prezentiravši put izgradnje džamije u Sisku te davajući
konkretne savjete i smjernice koji su doprinijeli kvalitetnoj promidžbi
projekta Islamskog kulturnog centra u društvenoj zajednici.

Alem-ef. je naglasio kako su žene i djevojke značaj faktor
razvoja i kvalitetnog doprinosa u džematu te je nemoguće sagledavati bilo koji
napredak i kreativan razvoj bez učešća ženskog aktivizma te je poželio mnogo
uspjeha i zajedništva na putu izgradnje Islamskog kulturnog centra u Puli koji
je sada prioritet svih muslimana, posebno u Hrvatskoj.

Gošće iz Pule, Rijeke i Labina su kao vid podrške donijele i
novčanu hediju i prilog za kupovinu potrebnih stvari u novom IKC-u Siska na
čemu im se zahvaljujemo čineći dovu Milostivom da im podari svako dobro.

Druženje gošći sa domaćinima je nastavljeno nakon ručka kroz
neformalno druženje u restoranu i prostorijama IKC-a te sa jednoglasnim
zaključkom kako ovakvi susreti doprinose osnaživanju ličnosti žene muslimanke u
ustrajavanju na očuvanju i izgradnji identiteta muslimanske porodice ali i
osnaživanju svijesti ka doprinosu u našim džematima i projektima.