U sklopu džematske tribine nedjeljom pokrenut je ciklus
predavanja „Poruke Kur’ana“ s namjerom tumačenja suštinskih dubinskih
kur’anskih poruka, značenja i izvođenja odgojnih smjernica koje je objavio
Uzvišeni Allah, dž.š.

S tim u vezi, glavni imam Alem-ef. Crnkić, voditelj ove
tribine istaknuo je kako mnogi muslimani mnoge stvari uče i prakticiraju u
islamu, a ne razmišljaju o biti, suštini i odgojnim porukama kur’anskih ajeta,
sura ili propisa u islamu.

S toga ga je motiviralo da priprema predavanja pod ciklusom „Poruke
Kur’ana“ s nijjetom i namjerom da razmatramo dubinu poruka koja nam je objavio
Uzvišeni Allah, dž.š. kako bi smislenije i kvalitetnije oplemenili življenje
islama u našem životu.

Prva tema bila je: „Suština i odgojne poruke učenja
Euzubille i Bismille“ u kojoj je kroz sat vremena predstavljeno učenje
najfrekventnije i najučestalijih riječi koju svaki musliman poznaje.

U predstavljanju je
poručeno kako je EUZUBILLA naš duhovni recept ili terapija traženja zaštite kod
Najvećeg zaštitnika Allaha, dž.š. od najvećeg čovjekovog napasnika-šejtana,
duhovni mineral i vitamin s kojim radimo na planu osobnog duhovnog razvoja
odnosno eliminiranja utjecaja šejtana na našu psihu, djelovanje i postupke jer
tražimo zaštitu kod Allaha, dž.š. od tog napasnika, čovjekovog otvorenog
neprijatelja, kako ga Kur’an naziva.

Uzvišeni Allah kaže:
“A ako te pogodi smutnja šejtanova, ti potraži zaštitu od Allaha! On,
uistinu, sve čuje i zna!” (7:200)

Suština učenja
BISMILLE je u tome da odredimo šta u životu želimo da radimo sa Allahovim
imenom, u čemu želimo da imamo bereketa, naravno da želimo u svemu što želimo
uraditi, učiniti da imamo bereketa, BISMILLA je naša potvrda, svjedočanstvo i  izjava da sve što želimo uraditi, da bude sa
imenom Allaha dž.š.odnosno da sve što radimo, radimo zbog Allaha dž.š. i
Njegovog zadovoljstva.

Bismilla je bojanje
našeg djela, postupka, čina, da bude prožeto Allahovim blagoslovom kroz Njega
dva imena Er-Rahman, Milostivi, Er.-Rahim, Samilosni.