Najljepši su posjetitelji našeg Islamskog kulturnog centra omladina puna elana, entuzijazma, pozitivnosti i želje za osnaživanjem mladalačkog identiteta u okrilju islamskih vrijednosti.

Upravo je omladina takvog profila i usmjerenja u subotu, 20.05.2023. posjetila Islamski kulturni centar u Sisku predvođeni profesorima, a među njima organizatorom i inicijatorom ovakvog putovanja, vjeroučiteljem vjeronauka u Olovu, Ibrahimom Mehićem.Omladinu i goste primio je Haris-ef. Opardija koji je predstavio IKC Sisak kroz arhitekturu te je je proveo omladinu kroz prostorije IKC-a predstavljajući prostorne sadržaje kao i aktivnosti koji se provode u IKC-u Sisak.

Nakon ručka i druženja u restoranu IKC-a Sisak, omladina se zaputila prema Bihaću kao sljedećoj destinaciji gdje je planirano noćenje i susret sa Mrežom mladih Bihać.