U petak, 20.listopada/oktobra 2023. u sklopu
kulturno-društvene tribine petkom koja tretira teme od društvenog značaja u
kongresnoj dvorani IKC-a Sisak, kliniški psiholog i psihoterapeut Elharun
Selimović održao je predavanje sa temom: „Pozitivna psihologija i smisao
životne sreće“.

U uvodnoj najavi predavača i predavanja, glavni imam
Alem-ef. Crnkić istakao je kako smo manje-više svi izloženi različitom intenzitetu
stresa usljed različitih životnih okolnosti, stanja, izazova i životnih
situacija te je od ključnog značaja kakav doživljaj ili reakciju imamo prema
svemu onome što nas zadesi i zato je važna grana pozitivne psihologije koja se
bavi ljudskim reakcijama, emocijama usljed suočavanja sa životnim izazovima,
istakao je Alem-ef. kao uvodničar teme.

Predavač Elharun Selimović prezentirao je nekoliko načela
ili principa koja je podijelio sa prisutnima, a koja su koristila u njegovom životnom
iskustvu kao psiholog i psihoterapeut.

-Ključni element naše osobnosti su stajališta ili stavovi o
nečemu što je pod utjecajem naših misli, ono smo o čemu i kako mislimo, istakao
je predavač te je naveo kako ustvari možemo mijenjati i prošlost time što
mijenjamo stav prema onome što je bilo.

-Ključni zadatak u našem životu je da pretvaramo zlo u
dobro, a ne da se bavimo zlom, da pretvaramo loše i negativne emocije u dobre i
pozivine, naveo je Selimović citirajući izjavu Milton Eriksona koji je izjavio:
„Kad ti s enešto dogodi, zapitaj se što je dobro u lošem“.

Prihvaćanjem sebe sa svim  mahanama i slabostima je odličan preduvjet da
počnemo mijenjati sebe, bila je jedna od poruka Selimovića.

Samookrivljavanje, samosažaljevanje ne vodi nikakvom cilju
nego samo u depresiju, poručio je Selimović.

U sklopu tribine, predstavljene su i dvije knjige autora
Selimovića, a to su „Psihologija Bošnjaka“ i „Tajne psihoterapijske vještine“.