S ciljem, željom i vizijom da Islamski kulturni centar Sisak
bude mjesto afirmacije aktivnosti, sadržaja i edukacije s kojim će se proširiti
obzorja razumijevanja i suosjećanja drugih, posebno osjetljivih i ranjivih
kategorija ljudi, u subotu, 03. prosinca 2022. u Islamskom kulturnom centru
Sisak održana je zanimljiva radionica za polaznike mektepske nastave pod
nazivom „Moje poteškoće ne smiju biti povod za nasilje-prevencija nasilja nad
djecom s teškoćama u razvoju“ u organizaciji Centra za razvoj vrijednosti.

Centar za razvoj vrijednosti je udruga je koja promiče
socijalnu uključenost, zapošljavanje i dobrobit osoba s invaliditetom pod motom
“Od dječjeg osmijeha do životnog uspjeha“.

Kroz svoje aktivnosti i programske sadržaje udruga Centar za
razvoj vrijednosti senzibilizira i edukativno poučava sve dobne skupine ljudi o
osobama sa poteškoćama i invaliditetom što je bio tematski naziv radionice za
mektepske polaznike kroz koju su djeca dobili spoznaju kako je prihvaćanje
drugih i drugačijih najvažnija odlika s kojom integrirarju u svoje društvo
osobe sa poteškoćama i invaliditetom.

Kroz radionicu su poslane poruke o pravima djece s poteškoćama i invaliditetom te kako su različitosti prekrasne. Senita Makić, voditeljica radionice ispred Centra za razvoj vrijednosti je istaknula kako su mektepski polaznici bili izvrsni mali slušatelji i sudionici te je navela.

Vjerujemo da se prihvaćanje, poštivanje i shvaćanje ljepota
različitosti u svim oblicima gradi od malih nogu te smo izuzetno zahvalni na
ovoj prilici. Zahvaljujemo Islamskom Centru Sisak na otvorenim vratima i
srcima. Zahvaljujemo i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i
socijalne politike te HEP-u na podršci projektu.

I ne zaboravimo: “O,
ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas
dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se
najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.”(Kur’an)

Biblija: „Trebamo prihvaćati jedni druge na slavu Božju kao
što je Krist prihvatio nas na slavu Božju.“

Poruke prihvaćanja su tu od naših samih početaka bez obzira kojeg smo porijekla i religije, imamo li invaliditet ili ne. Bitno je samo slušati srcem, poručila je Senita Makić.