U utorak, 28. veljače 2023. Islamski kulturni centar Sisak
posjetio je novopostavljeni paroh sisački Nemanja Đurić koji je uz posjetu
IKC-u želio i uručiti prikupljenu donaciju pravoslavnih vjernika u Sisku za
pomoć narodu u Turskoj i Siriji.

Paroha Đurića primio je glavni imam Alem-ef. Crnkić koji je
pokazao i prezentirao džamiju i Islamski kulturni centar te izrazio zahvalnost
parohu sisačkom što je samoinicijativno proveo akciju prikupljanja novčanih
priloga među svojim vjernicima kao vid suosjećanja i solidarnosti sa narodom u
Turskoj i Siriji.

Paroh Đurić je naslijedio dugogodišnjeg sisačkog paroha Veselina Ristića koji je imenovan za paroha u Celju (Slovenija), a koji je sa Islamskom zajednicom imao prijateljsku suradnju.