Pred nama je najbolji dan u godini, a to je dan uoči Kurban-bajrama ili DAN AREFATA koji je ove godine u ČETVRTAK, 30.07.2020.

Znak Allahove ljubavi, milosti i blagodati prema nama je da doživimo u svom životu još jedan najodabraniji dan u godini, dan kada se dobrim djelom dobrovoljnog posta-sunnet posta postiže neizmjerno visokva vrijednost nagrade! Tko taj dan provede u postu imat će neizmjernu nagradu koju nam je opisao poslanik Muhammed a.s. rekavši:

“Post na dan Arefata je otkup za grijehe u prošloj godini i za narednu godinu”

SubhanAllah, tko je spreman propustiti toliku nagradu?

Ovaj dan ima posebnu vrijednost kod Allaha dž.š., i to je najbolji dan u godini, kao što učenjaci zaključuju iz hadisa Allahova Poslanika a.s.

Katade r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. upitan o postu na dan Arefata, pa je odgovorio: „On iskupljuje grijehe prošle i ostatak tekuće godine!” (Muslim)

Također, se prenosi od Allahovog Poslanika a.s. da je rekao: „Nikada šejtan nije manji, poniženiji, udaljeniji od dobra i ljući kao što je to nadan Arefata. A to je radi toga sto vidi kako silazi Allahova milost što Allah oprašta velike grijehe…” (imam Malik u djelu El-Muwetta).

Isto tako prenosi se od hazreti Aiše r.a., da je Allahov Polsanik a.s. rekao: 

„Nema ni jednog dana u kome Allah oslobodi više robova od džehennemske vatre kao što je to slučaj sa danom Arefata.

Allah dž.š., se se spusti na dunjalučko nebo, te se pred melekima pohvali iskazujući svoj ponos sa Svojim robovima govoreći:”Šta ovi žele?” 

A u drugoj predaji se navodi nastavak gdje se kaže: “Budite svjedoci, meleki moji, da sam ja njima oprostio!” (Muslim, En-Nesai)

Dova je, također, spomenuta u hadisu Allahova Poslanika a.s., koji kaže: “Najbolja dova je na dan Arefata. Najbolje riječi koje sam ikada izgovorio ja i poslanici prije mene su: Lailahe illallah wahdehu la šerike leh (Nema drugog boga sem Allaha jedinog, Koji nema sudruga.)” (Malik i Tirmizi)