Od 1996. godine 16. studenog se obilježava Međunarodni
dan tolerancije
. Taj dan je Opća skupština Ujedinjenih naroda
proglasila danom tolerancije i pozvala svoje države članice da ga obilježavaju
kako bi podigli svijest građana o važnosti poštivanja i uvažavanja
različitosti. 

Tolerancija predstavlja vrijednost koja se odnosi na
razumijevanje i uvažavanje različitosti društva u kojem živimo i jedan je od
preduvjeta za ostvarivanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije. Prema
definiciji UNESCO-a, tolerancija je poštivanje, prihvaćanje i uvažavanje
bogatstva različitosti. Nedostatak tolerancije stvara predrasude i dovodi do
diskriminacije grupa ljudi ili pojedinaca.

Ove godine, skupina učenika iz O.Š.Komarevo pokraj Siska i
Dječije gradsko vijeće grada Siska odlučilo je da Međunarodni dan tolerancije
obilježi kroz posjetu Islamskom kulturnom centru Sisak i da u ozračju ovog dana
prošire obzorja i spoznaje o različitostima kroz upoznavanje islama kao
religije, kulture i civilizacije, a ujedno da po prvi put osjete džamiju u
njezinoj punini.

Domaćini posjete bili su m.Azra Mulabdić koja je primila izvannastavnu
skupinu O.Š.Ivana Antolčića Komarevo u jutarnjim satima te ih upoznala sa glavnim
odrednicama islama odgovarujući na pitanja zainteresiranih učenika, a potom su
učenici počašćeni sa prigodnim slasticama u prostoru budućeg restorana.

Druga skupina bili su članovi Dječijeg gradskog vijeća grada
Siska kao i nekoliko učenika-polaznika izbornog predmeta „Građanski odgoj“ u
O.Š.Viktorovac.

Dječije gradsko vijeće ima za cilj ostvarivanje temeljnih
prava zajamčenih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djece, prvenstveno
prava na vlastito mišljenje, a djeca kroz svoje djelovanje u lokalnoj sredini
mogu predlagati mjere i aktivnosti usmjerene ka kvalitetnijem životu djece,
upućivati odrasle na probleme s kojima se susreću u svom odrastanju i tražiti
načine njihova rješavanja.

Njih je primio glavni imam Alem-ef. Crnkić koji je održao
predavanje o islamu ali i svim osjetljivim pitanjima koja se na stereotipan
način vežu za islam.

Posebno je pažnju učenika privukao unutarnji ambijent
džamije i Islamskog centra kojeg većina njih po prvi put doživljava, a
postavljena su i mnoga pitanja vezana za islam kao vjeru, kulturu i
civilizaciju.

Ovakve posjete doprinose razmjeni kvalitetnijeg znanja i
poznavanja različitosti, upravo u ozračju i duhu međunarodnog dana tolerancije.