U srijedu, 08.11.2023. Islamski kulturni centar u Sisku
posjetili su štićenici Centra za rehabilitaciju Komarevo.

Centar za rehabilitaciju Komarevo djeluje od 2009. godine i
nudi usluge odraslim osobama s intelektualnim oštećenjem i pridruženim
smetnjama.

Sa korisnicima ili štićenicima ovog Centra provode se mnoge
aktivnosti, a po prvi put je grupa korisnika Centra za rehabilitaciju Komarevo
sa svojim voditeljicama posjetila Islamski kulturni centar u Sisku.

Grupu je primila Aneida Vilić ispred IKC-a Sisak, a jedan od
korisnika Centra islamske vjere je svojim prijateljima pokazao način obavljanja
namaza u džamiji.