U četvrtak, 01. prosinca 2022. održana je konstituirajuća
(1) sjednica novog saziva Izvršnog odbora MIZ Sisak u mandatu 2022.-2026.

Temeljem članka 46. Statuta Islamske zajednice u Hrvatskoj
od 14.4.2019. godine i zaključka donesenog na 17. redovnoj sjednici Mešihata Islamske
zajednice u Hrvatskoj, održane u nedjelju 13.studenog 2022./18. rebiuu-l-ahira
1444. h.g., Mešihat je izdao Rješenje o imenovanju članova Izvršnog odbora
Medžlisa Sisak  u mandatu 2022.-2026.
kako slijedi:

  1. Amila Škorić
  2. Armin Forić
  3. Kujtim Igrishtaj
  4. Enes Hajdarević
  5. Nurfet Velić
  6. Edin Safić
  7. Alem-ef. Crnkić

Konstituirajuća sjednica je započela učenjem odlomka iz Kur’ana
(ašereta) od strane glavnog imama i Fatihe pred duše svih merhuma-džematlija, a
potom je konstituirajuću sjednicu otvorio Edin Safić, predsjednik IOM-a u
tehničkom mandatu poselamivši prisutne te poželjevši uspješan i konstruktivan
mandatni period novog saziva Izvršnog odbora MIZ Sisak.

Nakon usvajanja točaka dnevnog reda konstituirajuće sjednice
IOM-a, pristupilo se Izboru predsjednika novog saziva IOM-a te je nakon kraćih
konzultacija, jednoglasno podržan Edin Safić da i u novom mandatu bude
predsjednik Izvršnog odbora MIZ Sisak.

Za potpredsjednika odnosno njegovog zamjenika jednoglasno je
podržan Enes Hajdarević.

Sljedeća točna dnevnog reda bilo je predstavljanje Poslovnika
o radu IOM-a kako bi novi članovi IOM-a bili upoznati o načinu sazivanja,
vođenja sjednica IOM-a ali i zadacima IOM-a koji su normirani Statutom Islamske
zajednice u Hrvatskoj.

Poslovnik o radu IOM-a prezentirao je kroz svaki članak
predsjednik IOM-a Edin Safić.

Jedna od važnih točaka dnevnog reda u kojoj se u raspravi
uključili svi članovi IOM-a bila je: Postavke budućeg rada i djelovanja Izvršnog
odbora MIZ Sisak kroz tehničku funkcionalnost i održivost IKC-a Sisak.

Ovu točku dnevnog reda predstavili su i referirali
predsjednik IOM-a i glavni imam koji su izvjestili novi saziv IOM-a o proteklom
periodu nakon otvorenja džamije i IKC-a, dosadašnjim poduzetim ulaganjima u
IKC-a nakon otvorenja u kontekstu tehničke i sigurnosne stabilnosti IKC-a kao i
budućim postavkama koje treba usvojiti kako bi IKC imao što kvalitetniju
funkcionalnost i održivost.

U sljedećem periodu u planu je pripremanje vakufskog objekta
u Petrinjskoj ulici (dosadašnji prostor mesdžida i Medžlisa) za najam kako bi
se vakufska nekretnina stavila u službi podrške u održavanju Islamskog
kulturnog centra.

Donešeno je i nekoliko zaključaka na kraju sjednice, a to je
da se u narednom periodu ojača i osnaži svijest, entuzijazam kod džematlija o
potrebi i važnosti angažmana, uključenosti i doprinosa, svatko prema svojim
mogućnostima u održavanju objekta IKC-a Sisak što je neophodan uvjet za
održivost ovog objekta u čemu se trebaju prepoznati sve džematlije.

S tim u vezi, glavni imam je predložio da se formira
tehnički tim ispred Medžlisa,na čijem će čelu biti Nurfet Velić, član IOM-a, a
koji će biti raspoloživ za eventualne potrebe i intervencije u kontekstu
održavanja IKC-a Sisak.

U narednom periodu će također biti predstavljena nova Uredba
o članarini i uslugama Islamske zajednice na razini Islamske zajednice u
Hrvatskoj sa modelima članarine, a koja će važiti od 1.1.2023. godine sa
uvođenjem eura.

Zaključeno je kako novi saziv IOM-a ima čast ali i
odgovornost da kao prvi Izvršni odbor u novom Islamskom kulturnom centru
sinergijski i timski radi na kvalitetnoj održivosti i rukovođenju Islamskim
kulturnim centrom Sisak.