Obavještavamo džem’atlije da su u prodaji Kalendari Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj za 2020./1441-1442.h.g.

Pored kalendarskog dijela, posebnost ovih kalendara je takvimski dio odnosno raspored namaskih vremena za svaki dan pojedinačno.

Kalendar također sadrži najvažnije islamske datume-blagdane, odabrane noći i dane kao i državne blagdane.

Ovogodišnji Kalendar je po mjesecima ilustriran fotografijama džamija u Europi i svijetu.

Na drugoj stranici Kalendara je projekt budućeg Islamskog kulturnog centra u Sisku kao i poziv svima da se uključe u njegovu izgradnju sa načinima i modelima uplate.

Pored najljepših džamija kroz godinu, jedan od mjeseci je i sa projektom buduće džamije i Islamskog kulturnog centra u Sisku.

Cijena kalendara je 30,00 kn.

Kalendari se mogu kupiti u Uredu Medžlisa uredovno radno vrijeme kao i kod ovlaštenih lica.