„Čemu nas džamija uči“, naziv je predavanja koje je održano
u sklopu islamske tribine h.Fuad-ef.Karaga u nedjelju, 22. listopada/oktobra
2023. u kongresnoj dvorani IKC-a Sisak nakon podne-namaza.

Gost-predavač bio je hafiz Ammar Bašić koji je svoju posjetu
i gostovanje Islamskoj zajednici u Hrvatskoj kroz gostovanja i predavanja u
Zagrebu, Rijeci i Puli, završio održanim predavanjem u Islamskom kulturnom
centru u Sisku.

-Pitkoća i jasnoća govora, snaže i dojmljive poruke,
promoviranje ljepote i vrijednosti življenja islamskih načela i vrijednosti u
našem životu ali i podsjećanje na one vrijednosti koje zapostavljamo, odlike su
stila govora i ophođenja hafiza Ammara Bašića, bile su uvodne riječi u
predavanje s kojim je predstavio predavača i izrazio dobrodošlicu glavni imam
Alem-ef. Crnkić.

Hafiz Ammar Bašić je na početku predavanja podijelio svoje
lične impresije doživljenom džamijom i Islamskim kulturnim centrom za kojeg je
kazao da je simbol blagodati generacija muslimana na ovim prostorima ali i
obaveza, odgovornost brige o ovakvoj džamiji i odgovornost predstavljanja
islama u društvenoj zajednici kroz ovakvu prekrasnu džamiju.

-Naš najveći ovodunjalučki cilj je da živeći vjeru djelom,
vrijendosti vejere prenosimo i na generacije koje dolaze, poručio je hafiz
Bašić.

Govoreći o tome što džamija treba da predstavlja za jednog
muslimana u kontekstu njezinog jezičkog i suštinskog značenja, hafiz Ammar
Bašić je poruke poznatog kur’anskog ajeta sure Et-Tevbe o onima koji održavaju
Allahove džamije prezentirao kroz odlike i svojstva takvih ljudi ali i kroz
potrebu današnjeg konteksta shvaćanja ovog kur’anskog ajeta.

U svjetlu ovog kur’anskog ajeta, hafiz Ammar Bašić je
dervirirao odgovore na pitanje čemu nas džamija uči kao i na odlike onih koji
grade i održavaju Allahove džamije te je poručio:

-Džamija nas uči da vjerujemo u Allaha i u Sudnji Dan kroz
znanje, spoznaju, ubjeđenje ali i kroz djelovanje i primjenu u svakodnevnom
životu tih najvažnijih postulata islama,

-Džamija na uči da je svojstvo i odlika onih koji se brinu
za džamije obavljanje namaza i davanje zekata. Obavljanje namaza je lična
odgovornost, lični obred i lični odnos prema Allahu, dž.š., a zekat je lični,
društveni i kolektivni odnos prema cijelom svijetu.

Musliman koji vodi brigu o džamiji živi između odnosa prema
Allahu, dž.š. i odnosa prema društvu i zajednici.

I na kraju, najvažniji plod ili ishod onoga koji se odgaja
uz džemat i ima vezu brige za džamiju jeste završetak kur’anskog ajeta gdje se
navodi da se takvi nikoga osim Allaha ne boje i oni su, nadati se, na pravom
putu.

Hafiz Ammara Bašić je poručio da dolazeći u džamiju i džemat
želimo mjenjati sebe, a kada to ostvarimo i postignemo onda izlazeći iz džamije
mijenjamo svijet odnosno društvo oko sebe, ukoliko promjena samog sebe nije
postignuta, teško da ćemo moći mijenjati i druge okolnosti oko sebe, bila je
jedna od suštinskih poruka hafiza Bašića.

-Imaju stvari koje Allah, dž.š. želi od nas i ima stvari koje Allah, dž.š. želi s nama, problem je kad se mi zamaramo stvarima koje Allah, dž.š. hoće s nama, a što treba prepustiti Allahu, dž.š., poručio je hafiz Bašić.

Zaključivši kako nas džamija okuplja, vraća nas suštini i
ona je naš kohezivni faktor koja predstavlja stub stabilnosti i sigurnosti
ličnosti vjernika, hafiz Ammar Bašić je poručio kako trebamo uvijek raditi na
sebi i prepoznavati se u vlastitom doprinosu koji možemo dati džematu i
džamiji.