Osnaživanje i jačanje svijesti o vjerskom i nacionalnom
identitetu, upoznavanje sa bogatim nasljeđem tradicionalne, kulturne i
povijesne baštine te proširivanje obzorja gledanja na vlastiti identitet uz
važnost zajedničkog druženja, društvene interakcije, razmjenu mišljenja bili su
neki od ciljeva edukativnog izleta u Sarajevo, 18. i 19.06.2022. u organizaciji
Medžlisa Islamske zajednice Sisak.

Ciljana grupa od 30-ak mlađih bračnih parova koji
participiraju vlastitim angažmanom i doprinosom u radu i djelovanju MIZ Sisak
ili su polaznici i svršenici edukacije za odrasle „Tečaj islama“ pozvani su na
dvodnevno druženje i izlet u Sarajevo kako bi stekli određene spoznaje koje će
učvrstiti njihovo razumijevanje važnosti i vrijednosti vlastitog identiteta ali
i motivirati ih za džematski aktivizam koji će biti sve potrebniji i važniji u
periodu pred i nakon otvaranje Islamskog kulturnog centra u Sisku.

Mnogi od pozvanih na ovo putovanje nisu nikad posjetili
Sarajevo, a većina ih nije posjetila određene znamenitosti koje su bile
sastavni dio plana predviđene posjete Sarajevu, a voditelj puta gl.imam Alem
ef. Crnkić naglasio je da se definicija i percepcija Sarajeva mora redefinirati
sa predstavke gastronomije grada „najboljih ćevapa i pita“ na grad bogatog
duhovnog, kulturnog, nacionalnog i povijesnog nasljeđa“ .

S tim u vezi, po dolasku u Sarajevo i smještaja u simpatični
hotel na Kovačima, prva posjeta ima svoju simboličnu i znakovitu dimenziju, a
to je posjeta Muzeju Alije Izetbegovića čija interijerska postavka oslikava
paradigmatičnu ličnost koja u sebi objedinjava raskoš bosanskog duha i
osobnosti, od znanja, mudrosti, ustrajnosti i požrtvovanosti do duhovnosti i
odanosti tradiciji te pogledu i iskoraku ka suvremenosti što obilježeva lik i
djelo rahm.Alije Izetbegovića, prvog predsjednika predsjedništva BIH.

Najmanji vid poštovanja prema ovoj grandioznoj ličnosti
jeste posjeta njegovom Muzeju kako bi razvijali percepciju i obzorja o njegovoj
osobnosti ali i posjeta i učenje Fatihe na njegovom mezaru kao i svim šehidima
na Kovačima što je sastavni dio našeg srčanog respekta prema neprocjenjivoj
žrtvi za zavičajnu domovinu i narod.

Spuštanje prema Baščaršiji daje vizualnu radost na licima
prisutnih i emocije, a nakon kratkog predaha za ručak, posjeta je nastavljena prema
GHB biblioteci gdje nas je voditelj u GHB srdačno upoznao sa muzejskom
postavkom kroz koju se na najbolji način zrcali spoj duhovnosti, tradicije ali
i ljubavi prema vlastitom identitetu što je nit koja se provlačila kroz
cjelokupnu koncepciju ovog putovanja.

Gazi Husrev-begova džamija, Bezistan dali su poseban
upečatljiv dojam a pored Morića-hana gdje je bio predah, posjeta prvog dana
Sarajevu završena je posjetom Vijećnici, simbolu grada, vremena i susretu
civilizacija.

Drugog i završnog dana posjete Sarajevu zaokružena je pričom
koja daje najbolje poruke o borbi i opstanku jednog naroda, ona sve sublimira i
pečatira u tri riječi „čudo bosanskog otpora“, posjeta Tunelu spasa, uz stručno
vođenje i prezentaciju dala je predstavku i sliku otpornosti i žilavosti
Sarajeva koje autentično svjedoči i sliku bosanskog čovjeka koji odolijeva
iskušenjima uz vlastitu unutarnju snagu i duhovnost koja ga hrabri.

Na kraju, posjeta Vrelu Bosne bio je pečatni otisak ove
posjete koja je ispunila svoj smisao, a još više očekivanja ciljane grupe koja
je popunila mozaik unutarnje spoznaje o vlastitom identitetu.