Dekan novoosnovanog Vimal veleučilišta dr.sc.Marko Jurakić
posjetio je Medžlis Sisak i Islamski kulturni centar u srijedu, 12.lipnja 2024.

U razgovoru sa glavnim imamom Alem-ef. Crnkić predstavio je viziju
i budući koncept rada veleučilišta koje će nuditi studijske programa iz
područja turizma i ugostiteljstva, informatike i računalstva kao i kratke
stručne studije.

Poseban osvrt i razgovor bio je posvećen halal konceptu koji
se čini vrlo zanimljivim i potrebnim u predstavljanju i edukaciji na području
Sisačko-Moslavačke županije.

Veleučilište Vimal kroz svoje aktivnosti i konferencije
posebnu edukacijsku i praktičnu važnost pridaje razvoju ruralnog turizma, a
čemu je bila posvećena 4. međunarodna znanstveno-stručna konferencija za razvoj
ruralnog turizma RRT 2023. pod nazivom „Holistički pristup razvoju studijskih
programa menadžementa i turizma“.

Glavni imam Alem-ef. Crnkić se zahvalio dr.Jurakiću na inicijativi posjete Medžlisu Sisak i IKC-u Sisak kao i prezentaciji aktivnosti i buduće mogućnosti i oblika suradnje na edukacijskom polju.

Posjeta je završena kroz obilazak džamije i Islamskog kulturnog centra u Sisku.