Nakon održanih kandidacijskih skupova u svim džematima/Medžlisima Isalmske zajednice u Hrvatskoj 05. listopada 2018. godine, te temeljem pristiglih listi kandidata s kandidacijskih skupova, Mešihat IZ-e u Hrvatskoj je na 32. redovnoj sjednici održanoj 19. listopada 2018. potvrdio članove izvršnih odbora Medžlisa u Hrvatskoj.

Glavni imami kao predsjednici Povjerenstva dužni su sazvati konstituirajuću sjednicu u Medžlisima na kojima se tajnim glasovanjem bira predsjednik Izvršnog odbora i njegov zamjenik.

Temeljem takvog naputka, u prostorijama MIZ Sisak, u subotu, 27. listopada 2018. održana je konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora MIZ Sisak.

Glavni imam kao predsjednik Povjerenstva je podnio kratko Izvješće o održanom kandidacijskom skupu poslije džume-namaza 05. listopada na kojoj je prisustvovalo 33 džematlija odnosno onih sa pravom biranja-predlaganja i mogućnosti kandidiranja.

Predloženo je ukupno 18 kandidata za Izvršni odbor MIZ Sisak od čega je njih 11 prihvatilo kandidaturu što je dokumentirano izjavom o prihvaćanju kandidature koja je zajedno sa Zapisnikom o održanom kandidacijskom skupu te popisom svih predloženih kandidata poslano u Mešihat IZ-e u Hrvatskoj.

Pored glavnog imama kao predsjednika Povjerenstva po funkciji, članovi Povjerenstva bili su: h. Abdurahman Harčević i h. Munib Delkić.

Zatim je uslijedila točka predlaganja i izbora predsjednika kao i zamjenika predsjednika Izvršnog odbora MIZ Sisak u mandatu 2018.-2022. ili do opoziva tajnim glasovanjem.

Većinom glasova članova Izvršnog odbora MIZ Sisak, za predsjednika je izabran i potvrđen Edin Safić, a za zamjenika predsjednika IOM-a Sisak Mirzet Hafizović.

Na temelju navedene procedure, šalje se Zapisnik sa konstituirajuće sjednice IOM-a u Mešihat kako bi se izdalo Rješenje o imenovanju predsjednika IOM-a.

Novi Izvršni odbor MIZ Sisak (2018.-2022.) ili do opoziva su:

  1. Edin Safić, predsjednik

  2. Mirzet Hafizović, zamjenik predsjednika

  3. Asim Bužinkić

  4. Suvad Selmić

  5. Enes Hajdarević

  6. Mujo Kestić i

  7. Alem ef. Crnkić, član po funkcijiMolimo Gospodara da podari uspjeha i bereketa u radu IOM-a Sisak